InfoDASKA

Izvještaj sa konferencije u Zagrebu (2016)

InfoDASKA sa temom „Privatnost i zaštita podataka u informacijskim institucijama“ održala se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 13. i 14. svibnja. Na konferenciji su sudjelovali studenti iz Zagreba, Osijeka, Zadra i Mostara.Sudjelovanje studenata iz Zadra na ovoj konferenciji financirao je Studentski zbor Sveučilišta u Zadru.

Predavanja su bila organizirana u tematske blokove, kao što su postupci zaštite digitalne građe, stavovi u privatnosti u knjižnicama i privatnost na društvenim mrežama, a nakon svakog od predavanja održane su i kratke rasprave o predstavljenim temama, koje su bile vrlo produktivne. Sudjelovanje na ovoj konferenciji studentima je omogućilo učenje i razmjenu mišljenja te praćenje najnovijih trendova vezanih uz zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Ta znanja studenti će svakako moći iskoristiti u budućem radu na studiju i radnome mjestu.

Radovi studenata Odjela za informacijske znanosti predstavljeni na konferenciji u Zagrebu:

1.Josipa Karadžole i Sara Lučić: Problem privatnosti korisnika knjižnice na primjeru djece i mladih

2.Matea Kotarac, Mihaela Anđić i Jelena Tomeljak: Osvještenost studenata Sveučilišta u Zadru o pravima na zaštitu privatnosti vlastitih podataka u knjižnicama

3.Jakov M. Vežić i Ljiljana Poljak: Sigurnost wi-fi mreža u knjižnicama i privatnost korisnika

4.Lucija Žilić i Jelena Šatalić Krstić: Izrada informativnih letaka o sigurnoj online kupnji za korisnike (radionica)

Izvještaj sa konferencije u Osijeku (2015)

Osma konferencija InfoDASKA održala se 15. i 16. svibnja 2015. godine u Osijeku, u organizaciji studenata sa Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.  Tema ovogodišnje konferencije bila je „Informacijske ustanove – trendovi i prilagodbe”. Ukupan broj studenata izlagača na konferenciji iznosio je 39, a pozvani su bili i profesori te drugi stručnjaci sa ovog područja, koji su svojim izlaganjima otvarali tematske blokove predavanja. Sa Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru svojim izlaganjima na konferenciji je sudjelovalo ukupno 13 studenta koji su predstavili neke od projekta Odjela (kao što su projekt Tjedan Harryja Pottera) te rezultate vlastitih istraživanja.

Svi  studenti imali su priliku iz prve ruke čuti teorijska i praktična rješenja za neke od problema struke. Gotovo svako predavanje bilo je popraćeno raspravama u koje se uključio velik broj studenata i gostujućih predavača. Osim teorijskog djela, svi sudionici su imali priliku vidjeti i isprobati funkcioniranje 3D printera, koji su predstavili članovi osječkog hacklaba “labOS” koji su na licu mjesta pokazali zainteresiranima sve mogućnosti te nove tehnologije, koja će svoju primjenu zasigurno naći i na području informacijskih znanosti. Sudjelovanje na konferenciji zadarskih studenata u potpunosti je financirao Studentski zbor Sveučilišta u Zadru. Ovogodišnja konferencija je ocijenjena izrazito uspješnom, te su sudjelovanjem na ovoj konferenciji studenti stekli vrijedna iskustva koja će im zasigurno koristiti u budućem radu.

Radovi studenata Odjela za informacijske znanosti predstavljeni u Osijeku

1.Matea Kotarac i Mihaela Anđić: SWOT analiza knjižničnog (su)djelovanja na društvenim mrežama

2.Lucija Žilić i Jelena Šatalić Krstić: Marketing projekata digitalizacije putem društvenih mreža

3.Glorija Đokić: Korisničko označivanje i organizacija glazbe

4.Matija Sovulj, Ivana Halužan i Matea Bakmaz: Vrednovanje zbirke Odjela za informacijske znanosti unutar fonda Sveučilišta u Zadru

5.Antonela Bokan: Promocija čitanja na filmski način: book -trailer trend u narodnim knjižnicama

6.Nikolina Kusić, Katarina Mandić i Maja Stazić: Projekt: Tjedan Harryja Pottera